O mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB nr 1235), szkolenie ukończyłam w Centrum CBT w Warszawie, gdzie dzisiaj jako dydaktyk prowadzę zajęcia dla przyszłych psychoterapeutów. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzę także terapię EMDR i jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Psychologię ze specjalnością kliniczną skończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. W swojej pracy, poza terapią poznawczo-behawioralną wykorzystuję także terapię schematów oraz ACT. Wiem, że każdy człowiek jest inny, a na jego funkcjonowanie i samopoczucie wpływa wiele czynników, dlatego kieruję się holistycznym podejściem do pacjenta i rozumienia jego problemów.

Zawodowo interesuję się między innymi terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, problemów w relacjach, wykorzystaniem uważności. Poza pracą lubię szukać nowych doświadczeń i pielęgnować te już mi znane (gra w badmintona, spacery, podróże, przyjemna książka). Najlepiej, gdy mogę dzielić te chwile z bliskimi mi ludźmi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu miejscach: w fundacji wspierającej osoby dotknięte przemocą, na oddziałach dziennych psychiatrycznych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w ośrodku terapii uzależnień i poradniach zdrowia psychicznego.
Prowadziłam wiele warsztatów i szkoleń. Obecnie prowadzę prywatną praktykę i regularnie poszukuję nowych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Poza całościowym, czteroletnim szkoleniem psychoterapeutycznym, uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu udzielania pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

Skontaktuj się ze mną

Oferta

W terapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad trudnościami pacjenta istniejącymi na „tu i teraz”. Pacjent wraz z terapeutą wspólnie podejmują pracę nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanego problemu, wspólnie ustalają cele terapeutyczne, gdyż to właśnie na nie zorientowana jest terapia. Rozumienie określonego problemu uwzględnia związek pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem. By realizować wyznaczone na początku cele, pacjent wraz z terapeutą skupiają się na zidentyfikowaniu i zmianie przekonań pacjenta oraz jego zachowań.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią, której techniki mają naukowo potwierdzoną skuteczność.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku, napadów lęku, fobii, nerwicy natręctw, zaburzeń snu, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania (bulimia, jedzenie kompulsywne, objadanie się), trudności w przeżywaniu emocji, kryzysu życiowego, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach z innymi ludźmi.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Pierwsze spotkania (1-3 sesji), polegają na uzyskiwaniu informacji na temat problemu pacjenta. Pomagają wybrać najlepszą formę pomocy i wytyczyć kierunek dalszej pracy.

czas : 50 min | koszt: 250 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

To cykl sesji, podczas których pacjent i terapeuta pracują nad realizacją ustalonych celów. Jest to forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych, służy poprawie jakości życia pacjenta.

czas: 50 minut | koszt: 250 zł

PSYCHOEDUKACJA

Wspólnie określona liczba sesji, podczas, których poszerzana jest wiedza i umiejętności pacjenta w ustalonym wcześniej obszarze (np. relaksacja, nawyki prozdrowotne itp.)

czas: 50 minut | koszt: 250 zł

KONTAKT

    Jak dojechać