O mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej (PTTPB nr 1235), szkolenie ukończyłam w Centrum CBT w Warszawie, gdzie dzisiaj jako dydaktyk prowadzę zajęcia dla przyszłych psychoterapeutów. Jestem także terapeutką terapii schematów i terapii EMDR. W swojej pracy wykorzystuję także elementy terapii ACT. Psychologię ze specjalnością kliniczną skończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Wiem, że każdy człowiek jest inny, a na jego funkcjonowanie i samopoczucie wpływa wiele czynników, dlatego kieruję się holistycznym podejściem do pacjenta i rozumienia jego problemów. W terapii dotykamy osobistych i wrażliwych doświadczeń, dlatego staram się dbać o to, by proces terapii był transparentny i stał się bezpieczną drogą do zrozumienia tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym danej osoby.

Zawodowo interesuję się między innymi terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych oraz wpływem doświadczeń traumatycznych na funkcjonowanie człowieka. Fascynuje mnie wpływ psychiki na doświadczenie dolegliwości somatycznych. Poza pracą lubię szukać nowych doświadczeń i pielęgnować te już mi znane (gra w badmintona, nauka gry na instrumencie, spacery, podróże, przyjemna książka). Najlepiej, gdy mogę dzielić te chwile z bliskimi mi ludźmi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in: w fundacji wspierającej osoby dotknięte przemocą, na oddziałach dziennych psychiatrycznych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w ośrodku terapii uzależnień i poradniach zdrowia psychicznego.
Prowadziłam wiele warsztatów i szkoleń. Obecnie prowadzę prywatną praktykę i regularnie poszukuję nowych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Poza całościowym, czteroletnim szkoleniem psychoterapeutycznym, uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresupsychoterapii

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB, kieruję się zasadami Kodeksu Etyki PTTPB.

Skontaktuj się ze mną

Oferta

W terapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad trudnościami pacjenta istniejącymi na „tu i teraz”. Wspólnie podejmujemy pracę nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanego problemu, ustalamy cele terapeutyczne, gdyż to właśnie na nie zorientowana jest terapia. Rozumienie określonego problemu uwzględnia związek pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem. By realizować wyznaczone cele, skupiamy się na zidentyfikowaniu i zmianie przekonań pacjenta oraz jego zachowań. W terapii schematów również wykorzystujemy techniki terapii poznawczo-behawioralnej, ale pogłębiamy pracę o połączenie obecnych problemów ze wczesnymi doświadczeniami. Szukając tych połączeń badamy jakie schematy oraz tryby się wykształciły. W procesie terapii dążymy do budowania umiejętności zaspokajania własnych potrzeb emocjonalnych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia schematów oraz terapia EMDR są terapiami, których techniki mają naukowo potwierdzoną skuteczność.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku, napadów lęku, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń snu, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania (bulimia, jedzenie kompulsywne, objadanie się), trudności w przeżywaniu emocji, kryzysu życiowego, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach z innymi ludźmi.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Pierwsze spotkania (1-3 sesji), polegają na uzyskiwaniu informacji na temat problemu pacjenta. Pomagają wybrać najlepszą formę pomocy i wytyczyć kierunek dalszej pracy.

czas : 50 min | koszt: 250 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

To cykl sesji, podczas których pacjent i terapeuta pracują nad realizacją ustalonych celów. Jest to forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych, służy poprawie jakości życia pacjenta.

czas: 50 minut | koszt: 250 zł

TERAPIA EMDR

Ma szerokie zastosowanie, jest dedykowana do przetworzenia trudnych i traumatycznych doświadczeń. Uwzględnia aspekt neurofizjologiczny. Rekomendowana przez WHO.

czas: 50 minut | koszt: 250 zł

KONTAKT

    Jak dojechać