O mnie

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Uczestniczę w całościowym, czteroletnim szkoleniu do certyfikatu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w Centrum CBT w Warszawie. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Terapię prowadzę zarówno w nurcie poznawczo-behawioralnym jak i terapii schematów. W swojej pracy kieruję się holistycznym podejściem do pacjenta.

Zawodowo interesuję się terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, zespołu stresu pourazowego i zespołu ostrego stresu, wykorzystaniem technik relaksacji w terapii i codzienności.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, w fundacji wspierającej osoby dotknięte przemocą, na oddziale dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w ośrodku terapii uzależnień i poradni zdrowia psychicznego.
Jako trener prowadziłam wiele warsztatów i szkoleń. Obecnie pracuję w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego i Centrum Medycznym Ginemedica.

Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu udzielania pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń odżywiania, z zaburzeń depresyjnych, lękowych, doświadczającym przemocy, oraz po doświadczeniu traumy. Ukończyłam również Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Cel.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTTPB, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

Skontaktuj się ze mną

Oferta

W terapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad trudnościami pacjenta istniejącymi na „tu i teraz”. Pacjent wraz z terapeutą wspólnie podejmują pracę nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanego problemu, wspólnie ustalają cele terapeutyczne, gdyż to właśnie na nie zorientowana jest terapia. Rozumienie określonego problemu uwzględnia związek pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem. By realizować wyznaczone na początku cele, pacjent wraz z terapeutą skupiają się na zidentyfikowaniu i zmianie przekonań pacjenta oraz jego zachowań.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią, której techniki mają naukowo potwierdzoną skuteczność.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku, napadów lęku, fobii, nerwicy natręctw, zaburzeń snu, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania (bulimia, jedzenie kompulsywne, objadanie się), trudności w przeżywaniu emocji, kryzysu życiowego, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach z innymi ludźmi.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Pierwsze spotkania (1-3 sesji), polegają na uzyskiwaniu informacji na temat problemu pacjenta. Pomagają wybrać najlepszą formę pomocy i wytyczyć kierunek dalszej pracy.

czas : 50 min | koszt: 180 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

To cykl sesji, podczas których pacjent i terapeuta pracują nad realizacją ustalonych celów. Jest to forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych, służy poprawie jakości życia pacjenta.

czas: 50 minut | koszt: 180 zł

PSYCHOEDUKACJA

Wspólnie określona liczba sesji, podczas, których poszerzana jest wiedza i umiejętności pacjenta w ustalonym wcześniej obszarze (np. relaksacja, nawyki prozdrowotne itp.)

czas: 50 minut | koszt: 180 zł

KONTAKT

    Jak dojechać